Γιατί να Ασχοληθεί Κάποιος με την Πολιτική Επαγγελματικά;

Είναι μεγάλο ρίσκο για κάποιον να αφήσει το επάγγελμά του και να ασχοληθεί με την πολιτική. Βέβαια, ορισμένοι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους από νωρίς ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα ή κατά πολλούς λειτούργημα. Ως αποτέλεσμα, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με τις κατάλληλες σπουδές και φροντίζουν ώστε να ενημερώνονται για την πολιτική κατάσταση συνεχώς. Υπάρχουν πολλοί που αναφέρονται σε τέτοιους ανθρώπους ως επαγγελματίες πολιτικούς, με μία δόση ειρωνείας ή ακόμη και χλευασμού.

Το γεγονός παραμένει ότι η ενασχόληση με την πολιτική αποτελεί μεγάλο ρίσκο. Ιδιαίτερα εάν δεν έχει κάποιος γνωριμίες και διασυνδέσεις, πώς είναι εξασφαλισμένη η επαγγελματική του σταδιοδρομία σε αυτόν τον απαιτητικό χώρο; Αξίζει λοιπόν να διακινδυνεύσει κάποιος μία άλλη εργασία που ενδεχομένως εξασκεί όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να ασχοληθεί επαγγελματικά και ολοκληρωτικά με την πολιτική; Τι είναι αυτό που η πολιτική μπορεί να προσφέρει σε κάποιον άνθρωπο; Ποια είναι τα οφέλη, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα;

  • Συνεισφορά στο κοινό καλό: Ακόμη κι αν ορισμένοι δεν πιστεύουν πλέον σε τέτοια κίνητρα, εντούτοις πολλοί άνθρωποι διαθέτουν μέχρι και σήμερα υγιείς και καλές προθέσεις. Μέσα από την ενασχόληση με τα κοινά, ένας πολιτικός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στην κοινωνία. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους επαγγελματίες που επικεντρώνονται στη δική τους συνεισφορά, ο πολιτικός έχει στα χέρια του τη δύναμη να αλλάξει ορισμένα πράγματα ριζικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για κάποιους πολιτικούς ή εν δυνάμει πολιτικούς.
  • Κοινωνική αναγνώριση: Είναι ένας επίσης λόγος η κοινωνική αναγνώριση, για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι επιθυμούν να ακολουθήσουν τον τομέα της πολιτικής. Φυσικά, πρέπει πρώτα να πετύχει κάποιος σε κάτι, προτού να δρέψει τις δάφνες της κοινωνικής αναγνώρισης. Είναι όμως σημαντικό κίνητρο η αναγνώριση του κόσμου στο πρόσωπο του πολιτικού.
  • Οικονομική εξασφάλιση: Οι οικονομικές απολαβές ενός πολιτικού είναι αρκετά σεβαστές και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μία καριέρα στην πολιτική ως τον ασφαλέστερο τρόπο για να εδραιωθούν οικονομικά και να εξασφαλιστούν. Αν και κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, με την εκλογή του ένας πολιτικός λαμβάνει σημαντικά ποσά και αυτά τα ποσά είναι αρκετά για να του εξασφαλίσουν μία άνετη ζωή.
  • Προσωπική φιλοδοξία: Ορισμένες φορές, αυτό που τραβά τους ανθρώπους προς την πολιτική είναι οι προσωπικές τους φιλοδοξίες. Είναι φυσικό να επιθυμεί κάποιος να κάνει κάτι πραγματικά σημαντικό στη ζωή, καθώς η φιλοδοξία είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επαγγελματιών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι η μοναδική κινητήριος δύναμη για τους επαγγελματίες που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι της πολιτικής.
  • Ισχύς: η πολιτική αποτελεί φυσικά ένα κομμάτι της εξουσίας σε κάθε τόπο. Είναι συνεπώς μία από τις μεγαλύτερες αιτίες ενασχόλησης με τα κοινά η προσπάθεια συγκέντρωσης της ισχύος επάνω στους πολιτικούς. Με άλλα λόγια, οι πολιτικοί έλκονται από την εξουσία και γι’ αυτό επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την επαγγελματική σταδιοδρομία. Πολλά ακόμη επαγγέλματα προσφέρουν μίας μορφής εξουσία, αλλά όχι όλα και όχι όπως η πολιτική.

Αυτοί είναι λοιπόν οι πιο βασικοί λόγοι, για τους οποίους κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να ασχοληθεί ενεργά και επαγγελματικά με την πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι, καλοί και κακοί, οι οποίοι διαμορφώνουν τη συνείδηση και την πορεία του κάθε πολιτικού.

  • |